Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Duurzaamheid en energietransitie

Regio samen aan de slag met de thema’s duurzaamheid en energietransitie

De kosten van het energieverbruik in Noordoost Fryslân zijn ongeveer € 300 miljoen per jaar. De samenwerkende gemeenten hebben daarom de volgende ambitie geformuleerd:

Noordoost Fryslân gaat voor 40% duurzame energie in 2025!

 

Al in 2013 ging de regio voortvarend aan de slag met duurzaamheid. Dit is destijds vastgelegd in het plan ‘Duurzaamheid in Noordoost Fryslân’. Eén van de ambities is het bereiken van een energieneutrale regio. Dit betekent dat de regio evenveel duurzame energie opwekt als gebruikt en daardoor geen behoefte heeft aan fossiele brandstoffen. Noordoost-Fryslân wil de rest van Nederland te groen af zijn! Op basis van het Basisdocument Energietransitie van Adviesbureau KNN en naar aanleiding van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2016 in Dokkum met bewoners, onderwijs, ondernemers en overheden (inclusief de Noardlike Fryske Wâlden, Friese Milieu Federatie en Wetterskip Fryslân) is deze ambitieuze ambitie voor de komende jaren geformuleerd.

Om deze ambitie te kunnen halen hebben we een Uitvoeringsprogramma 2017-2020 opgesteld. Door al deze projecten in Noordoost Fryslân uit te voeren, zorgen we dat er een beweging ontstaat in ons energieverbruik. Er zal minder energie verbruikt moeten worden. Verder zal de verbruikte energie zoveel mogelijk in onze regio opgewekt moeten worden.

Ideeen of meer weten?

Heeft u ideeen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Korien Boerema, k.boerema@ddfk.nl of via (0519) 298888.