Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Jong stel is aan het wadlopen

Samenwerken in Netwerk Noordoost Fryslân

Sinds 2010 werken de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel en later ook Ferwerderadiel met de provincie Fryslân, ondernemers en maatschappelijke organisaties intensief samen aan de sociaal economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân. Dit samenwerkingsverband heet Netwerk Noordoost. Alle partners zien meerwaarde in regionale samenwerking voor het bereiken van de ambities voor Noordoost Fryslân. Alleen zo kan worden ingespeeld op de uitdagingen waar de regio voor staat: de demografische ontwikkelingen en de kwetsbare sociaal economische positie.

Ambitie

Door samen te werken in een integrale, gebiedsgerichte aanpak kunnen regionale én lokale ambities gerealiseerd worden. De gezamenlijke ambitie voor Noordoost Fryslân is:

"In 2030 is de kwaliteit van het leven in Noordoost Fryslân bijzonder goed. Mensen wonen en werken hier met plezier. Noordoost Fryslân ontwikkelt zich als een dynamische plattelandsregio in het noordelijk stedelijk netwerk.Door samen te werken op regionale schaal maken we onze ambities waar! Kortom: de regio moet nu, maar ook straks voor onze kinderen een mooie regio zijn."