Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Jong stel is aan het wadlopen

Toekomstvisie in Sociaal Economisch Masterplan

In 2010 presenteerden de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân hun Sociaal Economisch Masterplan “Netwerk Noordoost - wonen en werken in netwerken”. In het Masterplan is een analyse uitgevoerd naar de sterkten en zwakten van de regio (SWOT-analyse) en op basis daarvan is de ambitie voor Noordoost Fryslân bepaald. Er zijn keuzes gemaakt in wat belangrijk is voor de regio. Hierin hebben de betrokken gemeenten en de provincie samen met het bedrijfsleven de visie op de toekomst vastgelegd. Met enige trots mag worden geconstateerd dat de regio daarmee voorop loopt in het vormgeven aan een gezamenlijke inspanning op strategische terreinen die alle vijf betrokken gemeenten raken. 

Samenwerking bekrachtigd

Op 26 april 2012 tekenden de burgemeesters van de vijf gemeenten en gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân de Regionale Afspraken van Netwerk Noordoost. Daarmee bekrachtigden ze hun samenwerking en legden ze vast hoe ze samenwerken aan de sociaal economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân. De provincie investeert € 22,7 miljoen in de uitvoering van de Agenda Netwerk Noordoost, de gemeenten samen € 35 miljoen. De Kamer van Koophandel, Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân, MKB Noord en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden steunen Netwerk Noordoost. 

Ferwerderadiel

In het najaar van 2012 is ook de gemeente Ferwerderadiel aangesloten bij Netwerk Noordoost.

Het plan

Open het Sociaal Economisch Masterplan.