Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Een vrouw lacht en reikt haar hand uit naar een kind tijdens een uitje

Ambitieprojecten uit de Agenda Netwerk Noordoost

In de Agenda zijn door de partners keuzes gemaakt in de aanpak en de beoogde maatregelen: focus is het sleutelwoord. In de Agenda zijn alleen die projecten opgenomen die een regionale meerwaarde hebben en daarmee bijdragen aan de (structuur)versterking van de regio.

In de Agenda zijn 45 projecten opgenomen tot 2030, waarvan 32 concrete projecten en 13 regionale thema’s (ambitieprojecten):

  • De prioritaire projecten zijn concrete - vaak lopende - projecten die voor de regionale partners een hoge prioriteit hebben. Alle hebben een regionale meerwaarde en dragen bij aan de ambitie van de Agenda. De projecten hebben bestuurlijke prioriteit die tot uiting komt doordat financiële middelen voor een eigen bijdrage beschikbaar zijn gesteld. De prioritaire projecten worden uitgevoerd door een of meerdere gemeenten samen met de provincie en andere betrokkenen in de regio.
  • Om verder richting te geven aan de ambities is ook een aantal regionale thema’s benoemd dat van belang is voor de verdere ontwikkeling van de regio. Deze thema’s worden ook wel ambitieprojecten genoemd en beogen een verdiepingsslag te geven die de lopende projecten onderling verbindt, de samenhang ertussen versterkt en richting geeft aan verdere keuzes voor regionale projecten. De uitwerking van deze thema’s draagt ook bij aan de verdere versterking van de regionale samenwerking.

Onderstaand overzicht geeft per strategische hoofdlijn een korte omschrijving van de programmalijnen:

Overzicht projecten Agenda Netwerk Noordoost