Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Een vrouw lacht en reikt haar hand uit naar een kind tijdens een uitje

Themagroep Economie, Recreatie en Toerisme

In de Themagroep Economie, Recreatie en Toerisme (ERT) zijn naast bestuurders en ambtenaren van de betrokken gemeenten en provincie, ook maatschappelijke organisaties actief, zoals de ONOF (Ondernemersfederatie), Gebiedsplatform De Centrale As en de Noardlike Fryske Wâlden. Afhankelijk van de projecten nemen o.a. ook de Kamer van Koophandel en het MKB deel.

Regionale themaprojecten (ambitieprojecten)

Visieontwikkeling digitale diensten
Visie ambitieproject waterrecreatie Noordoost Fryslân
Structuurversterking landbouw
Versterken ondernemersnetwerk
Regiomarketing
Noordoost aan het Wad

 

Concrete projecten met hoge prioriteit

Pilot breedband glasvezel Noordoost Fryslân
Dorpshuis Nieuwe Stijl
Bedrijventerreinenconvenant
Informatiepunten Noardlike Fryske Wâlden
Watersportstad Dokkum
Kollum Watersportdorp
Masterplan Earnewâld
Recreatiepark Dantumadiel
Dokkum Ie
De Kenniskaart