Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

ANNO II

Vanaf 2014 heeft de regio in samenwerking met alle partners gewerkt aan het opstellen van een nieuwe agenda voor de volgende periode ANNO II 2016-2020.

Input voor deze agenda zijn onder andere de visie-ambitieprojecten uit de eerste ANNO-periode geweest. Er is een regiobijeenkomst gehouden waarin de regio op het eerste concept kon reageren en ideeën en ontbrekende opgaven kon inbrengen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in ANNO II. ANNO II is in de diverse colleges van b&w en gemeenteraden en GS vastgesteld en vormt de basis voor de samenwerking voor de komende vier jaar.