Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Opgavetrekkers

De ondersteunende ANNO-organisatie zit in het Streekhuis en ook voor ANNO II zal deze organisatie ‘’lean en mean’’ ingericht zijn en vanuit het Streekhuis blijven werken. Vanuit de verschillende partijen zijn opgavetrekkers aangewezen. Zij pakken samen met maatschappelijke partners en stakeholders opgaven op. Daarnaast is er voor ANNO II binnen elke gemeente, de provincie en Wetterskip Fryslan een eerste aanspreekpunt ANNO benoemd die verantwoordelijk is voor de interne coördinatie en communicatie van ANNO II.