Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Wonen & Recreëren
Echtpaar kijkt naar kerk in Wierum

Dorpen A t/m D

Aalsum

Aalsum is een besloten terpdorp ten noorden van Dokkum.

Aldtsjerk

Aldtsjerk is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op de noordelijke uitloper van de zandrug waar ook de andere dorpen van de Trynwâlden op liggen. www.trynwalden.nl

Anjum

Anjum is een oud terpdorp in de noordoostelijke hoek van de regio. Het is één van de oudste dorpen van Fryslân. www.anjumweb.nl

Augsbuurt (Lutjewoude) / Lytsewâld

Augsbuurt is een klein komdorp van middeleeuwse oorsprong dat in 1654 / 1656  aan de toen gegraven Stroobosser Trekvaart kwam te liggen.

Augustinusga / Stynsgea

Augustinusga is een dorp met veel buurtschappen. Tot dit dorp behoren ook Blauwverlaat (met een haven aan het Prinses Margrietkanaal), Rohel (een strook gemengde bebouwing langs de noordkant van het Prinses Margrietkanaal) en Roodeschuur (richting Harkema). www.stynsgea.nl

Blije

Blije is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal nabij de kust is ontstaan. Door het open landschap valt de Nicolaaskerk, uit de 13e eeuw, al vanuit de verte op. www.blije.info

Boelenslaan / Boelensloane

Boelenslaan is een jong heidedorp langs de kaarsrechte Boelenswei. Dit dorp is ontstaan na de vervening van het hoogveen dat vroeger bij Surhuisterveen behoorde.

Bornwird

Bornwird is een bijna leeg terpdorp en ligt vlak aan de provinciale weg tussen Dokkum en Leeuwarden. Bornwird is herkenbaar aan de terp met daarop de oude Hervormde kerk, de kerk dateert uit de 13e eeuw.

Brantgum

Brantgum ligt aan de doorgaande weg van Dokkum naar Holwerd. Dit dorp heeft een belangrijke rol gespeeld in de handel in Friesland. Vele ambachtslieden en boeren woonden namelijk in Brantgum. www.nofriesland.nl/brantgum

Broeksterwâld

Broeksterwoude ligt 6 kilometer ten zuiden van de stad Dokkum. Doordat het dorp betrekkelijk klein is gebleven, is de gemeenschapszin groot. www.itkindesign.nl/broeksterwoude

Buitenpost / Bûtenpost

Buitenpost ligt halverwege Groningen en Leeuwarden. Die ligging is vanouds van belang geweest voor de ontwikkeling van dit (grens)dorp. Spoorlijn en rijksweg hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van Buitenpost en de ligging daaraan is nog steeds van groot belang. www.binnenbuitenpost.nl

Burdaad

Burdaad is een echt watersportdorp. De Dokkumer Ie, bekend van de Elfstedentocht, loopt dwars door Burdaard. Daardoor is er een directe vaarverbinding (staandemastroute) met Dokkum, Het Lauwersmeergebied, de Waddenzee, Leeuwarden, Harlingen en het Friese merengebied. www.burdaard.nl

Burgum

Burgum ligt op de grens van 'De Wâlden' en 'It Wetterlân'. Burgum wordt daarom wel 'doarp tusken wâld en wetter' genoemd (dorp tussen woud en water). www.burgum.nl

Burum / Boerum

Burum is bekend vanwege de 'grote oren', het satelliet grondstation, die u al in de verte kunt zien. www.burum.eu

Damwâld

Damwâld ligt aan de doorgaande weg naar Dokkum. Vroeger bestond het dorp uit Dantumawoude, Akkerwoude en Murmerwoude, maar in 1971 werden deze drie dorpen samengevoegd tot Damwoude (nu Damwâld). www.itkin.nl/damwoude

De Falom

De Falom is een klein dorp in de buurt van De Westereen. Het dorp wordt doorsneden door de Falomstervaart. Hierdoor is hier veel waterrecreatie mogelijk. www.itkindesign.nl/broeksterwoude

De Westereen

De Westereen is ontstaan als een typisch heidedorp met verspreid liggende kleine spitketen. In 1902 kreeg De Westereen een halte-plaats aan de spoorweg Leeuwarden-Groningen. www.westereen-promoasje.nl

Dokkum

Dokkum is de meest noordelijke stad van Nederland en één van de oudste van de Friese Elfsteden. Een gezellige en historische stad. www.dokkum.nl

Driezum

Driezum is een dorp met veel recreatie. Onder andere De Driezumer Mar en het recreatiegebied Rinsma Pôlle, met ligplaatsen voor boten.

Drogeham / Droegeham

Drogeham ligt op een hoge zandkop. De naam is afgeleid van de ligging van het dorp: een droge landtong tussen het water. Ham betekent ook een door de dijk ingesloten stuk land.