Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Wonen & Recreëren
Echtpaar kijkt naar kerk in Wierum

Dorpen E t/m H

Earnewâld

Earnewâld is een gezellige watersportplaats. Earnewâld biedt de natuur- en watersportliefhebber zoveel dat je er niet snel uitgekeken raakt. 's Zomers is het een drukte van komende en gaande watersporters en 's winters kunt u er lekker schaatsen. www.earnewald.nl

Eastermar

Eastermar ligt precies tussen twee meren in. Ten noorden van het dorp ligt de Burgumer Mar. Dit meer stamt uit de ijstijd. Om het meer liggen prachtige rietlanden en moerasachtig gebied (wetlands). Ten zuiden van het dorp ligt het meer De Leijen.
www.eastermar.nl

Ee

Ee is een terpdorp tussen Dokkum en de zuidkant van het Lauwersmeer. De oude dorpskern heeft een specifiek karakter door de ligging op een 3 meter hoge terp.
www.dorp-ee.nl

Engwierum

Engwierum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal. Engwierum ligt aan de rand van Nationaal Park Lauwersmeer. www.dorp-engwierum.nl

Ezumazijl

Ezumazijl is een buurschap die eigenlijk bij het dorp Anjum hoort. Bij de sluis en het veel later gebouwde gemaal is een buurschap met een zelfstandig karakter gegroeid.

Feanwâlden

Feanwâlden ligt aan de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Dankzij de goede verbinding heeft het dorp zich in de loop van de laatste decennia sterk ontwikkeld als forenzendorp. www.veenwouden.net of www.meifeanwalden.nl

Feanwâldsterwâl

Feanwâldsterwâl was oorspronkelijk een veenkolonie. Er zijn vele bruggen en bruggetjes die voor vele woningen de enige verbinding vormen met de doorgaande weg.
www.veenwoudsterwal.nl

Ferwert

Ferwert wordt gekenmerkt door een vijftiende eeuwse kerktoren. Het Vrijhof is het plein ten zuiden van het kerkhof en laat zien dat Ferwert een dorp met veel historie is. Aan het plein staan prachtige oude huisjes. www.pafh.nl

Flieterpen

Een verzamelnaam voor vier dorpen: Ginnum, Jannum, Reitsum, Lichtaard. De dorpen zijn gebouwd op terpen welke vroeger dienst deden als vluchtplaats voor het hoge water. www.deflieterpen.nl

Foudgum

Foudgum is één van de weinige terpdorpen is waar de oorspronkelijke vorm en bebouwing nog niet is aangetast. In Foudgum waant u zich weer even in de tijd van ds. F. HaverSchmidt (Piet Paaltjens). www.foudgumonline.eu

Garyp

Garyp is in de Middeleeuwen ontstaan op een zandrug tussen veengebieden in het noorden en heidevelden in het zuiden. Het dorp ligt aan de rand van de Wâlden (het Woudengebied). www.garyp.nl

Gytsjerk

Gytsjerk is gesitueerd tussen het open weidegebied en de boomrijke Wâlden (wouden). Vanwege de ligging van het dorp en de goede verbindingen met de Friese hoofdstad is Gytsjerk geliefd bij forenzen. www.trynwalden.nl

Gerkesklooster-Stroobos / Gerkeskleaster-Strobos

Gerkesklooster en Stroobos vormen één aaneengesloten geheel. Het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos is een kleigebied, dat het typische karakter van de Wouden mist. Hier geen 'dykswâlen', maar een open landschap. De ligging aan het Prinses Margriet Kanaal is al zeer lang van groot belang voor het dorp. De industrie kreeg daardoor al vroeg een kans. www.dorpskrant-detweeling.nl

Hallum

Hallum is een echt forenzendorp en bekend van de toastjes, koekjes en beschuiten van Van der Meulen Meesterbakkers en Helwa. Aan de zuidkant van Hallum is een open vaarwater met een verbinding naar de Dokkumer Ee. www.hallumonline.nl

Hantum

Hantum ligt op een hoge terp en wordt omringd door geboomte en akkerland. In Hantum staat een bijzonder gebouw: een Tibetaanse stoepa met een opvallende gouden koepel. De stoepa is bedoeld als meditatiecentrum. www.4hside.nl

Hantumeruitburen

Hantumeruitburen ligt ten oosten en zuidoosten van Hantum. Ooit liep het riviertje de Paesens langs Hantumeruitburen. www.4h-side.nl

Hantumhuizen  

Hantumhuizen ligt op 5 kilometer afstand van Dokkum. Dit dorp heeft een Romano-Gothiek kerk uit de 13e eeuw. Van dit kerkje wordt gezegd dat het de mooiste kerkje in deze bouwstijl in Friesland is. www.4h-side.nl

Harkema / De Harkema

Harkema is een dorp dat ooit verdween, maar toch weer terugkeerde. Door allerlei oorzaken verdween deze boerengemeenschap als dorp, maar op de zuidelijker gelegen heidevelden ontstond in de volgende eeuw een nieuwe bewoning in de vorm van zeer eenvoudige woningen en vele 'spitketen'. Het themapark ‘De Spitkeet’, geeft een fraaie blik op de moeilijke leefomstandigheden van de vroegere veenarbeiders. www.mooiharkema.nl

Hegebeintum

Hegebeintum ligt aan de voet van de hoogste terp van Nederland. De terp ligt 8.80 meter boven N.A.P. Deze terp is zeker een klim waard! www.hegebeintum.info

Hiaure

Hiaure ligt ten noordwesten van Dokkum. Het dorp is omgeven door weilanden zodat je van alle kanten vrij uitzicht. De inwoners van Hiaure voelen zich erg verbonden met de inwoners van Hantum, Hantumeruitburen en Hantumhuizen. Deze vier dorpen worden ook wel de ‘4H’ genoemd. www.4h-side.nl

Holwerd

Holwerd was in de Middeleeuwen een belangrijk zeehandelscentrum. Holwerd is gebouwd op verschillende terpen waarvan één nog duidelijk is te herkennen. Deze terp heeft een langgerekte vorm; een z.g. handelsterp. Maar Holwerd is vooral bekend vanwege de in 1872 aangelegde pier, waar vandaag de dag de boot naar Ameland vertrekt en aankomt. www.holwerdonline.nl

Hurdegaryp

Hurdegaryp ligt aan de verbindingsweg Leeuwarden-Groningen. Hurdegaryp is een langgerekt streekdorp, in de Middeleeuwen ontstaan op een zandrug. www.hurdegaryp.nl