Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Wonen & Recreëren
Echtpaar kijkt naar kerk in Wierum

Dorpen J t/m N

Jislum

Jislum bestaat uit een verzameling boerderijen en arbeiderswoningen. Op de terp, die grotendeels is afgegraven, staat nog een recent gerestaureerde kerk uit het midden van de 19e eeuw.

Jistrum

Jistrum en de buurtschap Skûlenboarch worden meestal in één adem genoemd. Ze horen onlosmakelijk bijelkaar. Jistrum ligt ten noordoosten van de Burgumermar. In het hart van het dorp bevindt zich één van de oudste bouwwerken uit de wijde omgeving nl. een  in Romano Gotische stijl opgetrokken dorpskerk met zadeldaktoren uit de 13e eeuw. www.jistrum.nl

Jouswier

Jouswier is een klein dorp. Kaarten uit de 18e en 19e eeuw laten zien dat het dorp nooit groot is geweest. Op de terp stonden slechts enkele huizen en boerderijen, en dat is nog steeds het geval. Jouswier ligt vlakbij een natuurgebied waar vroeger een meer was.

Kollum

Kollum is een dorp met kleinstedelijk karakter, dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op de rand van een zandplateau. De Voorstraat is het middelpunt van het centrum.

Kollumerpomp / de Pomp

Kollumerpomp is een streekdorp. Kollumerpomp is lang een buurtschap bij Kollum geweest, maar heeft nu de status van dorp. Net boven Kollumerpomp ligt recreatiegebied Kollumeroord. www.kollumerpomp.eu

Kollumerzwaag / Kollumersweach

Het hedendaagse Kollumerzwaag is een samenvoeging van de dorpen Kollumerzwaag, Zwagerveen en Zandbulten. Het dorp ligt aan de Sweacherfeart, deze mondt uit in de Zwemmer. www.kollumerzwaag.nl

Kootstertille/Koatstertille

Kootstertille ligt aan het Prinses Margrietkanaal. De ligging aan het grootscheepsvaarwater is een belangrijke vestigingsfactor. Er zijn verschillende middelgrote bedrijven in het dorp gevestigd.

Lioessens

Lioessens is een dorp met een kleine terp in het oosten. De tweelingdorpen Morra en Lioessens zijn sociaal en maatschappelijk aan elkaar gebonden. www.morra-lioessens.tk

Marrum

Marrum ligt, net als Ferwert en Hallum, aan de provinciale weg tussen Leeuwarden en Dokkum. De vroegere strijd tussen mens en water is hier nog goed zichtbaar. In het dorp vindt u een terp die nog bijna in oorspronkelijke staat is. Deze terp werd in de Middeleeuwen al bewoond.

Metslawier

Metslawier is op een terp gebouwd. Het dorp ligt 10 km van het Nationaal Park Lauwersoog, waar volop recreatiemogelijkheden zijn. www.mitselwier.nl

Moddergat

Moddergat is vooral bekend als Paesens-Moddergat. Deze 'duo-dorpen' aan de zeedijk zijn bekend door het visserijmuseum 't Fiskershúske met haar in oude stijl teruggebrachte 18e eeuwse vissershuisjes, waarin zowel permanente als wisselende exposities te zien zijn. In het voormalige vissersdorp Paesens-Moddergat zijn nog steeds de resten te zien van een riviertje dat hier in vroeger jaren in zee uitmondde. www.paesens-moddergat.nl

Morra

Morra is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. De tweelingdorpen Morra en Lioessens zijn sociaal en maatschappelijk aan elkaar gebonden.

Mûnein

Mûnein is een streekdorp dat tot 1948 bij Oentsjerk hoorde en toen de status van zelfstandig dorp kreeg. Het dorp heeft zijn naam te danken aan een molen die helemaal in het oosten stond. www.trynwalden.nl

Munnekezijl / Muntsjesyl

Munnekezijl is een komdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan bij de in 1476 door de cisterciënzer monniken van Gerkesklooster geslagen sluis in de Lauwers die het door hen ingedijkte land moest beschermen. Het dorp ligt aan het Munnekezijlsterried, tegen de grens met de provincie Groningen. www.munnekezijl-online.nl

Nes (Dongeradeel)

De naam van dit dorp betekent letterlijk 'landtong'. Deze naam heeft het dorp gekregen omdat het vroeger een soort schiereiland was. Nes is van oudsher een land- en tuinbouwdorp. www.nesdongeradeel.nl

Niawier

Niawier ligt op 5 km afstand van Dokkum. De charmes van het dorp liggen rondom de terp, die waarschijnlijk nog veel historische schatten herbergt. Het dorp onderscheidt zich op het gebied van sierlijkheid en authenticiteit. www.niawier-wetsens.nl

Noardburgum

Het voormalige Bergumerheide werd in 1930 een zelfstandig dorp, een heidedorp. Noardburgum ligt aan de Kuikhornster-vaart, de Zwemmer en het Bergumermeer, waar veel recreatie mogelijk is. www.noardburgum.nl