Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Wonen & Recreëren
Echtpaar kijkt naar kerk in Wierum

Dorpen O t/m S

Oentsjerk

Oentsjerk ligt op een smalle zandrug en is het middelste dorp in de Trynwâlden. Het dorp is vrij landelijk gelegen en wordt in enkele historische boeken geroemd om zijn schoonheid, boomrijke wegen en diverse bossen. www.trynwalden.nl

Oosternijkerk

Oosternijkerk heeft de kenmerkende eigenschappen van het platteland; de rust, ruimte en het groen met de Waddenzee en het Lauwersmeergebied naast de deur.
www.oosternijkerk.com

Oostmahorn

Oostmahorn ligt aan het Lauwersmeer en is een toeristisch speerpunt van de regio. Sinds de bouw van het waterrijke recreatiepark Esonstad is het dorp enorm uitgebreid. www.oostmahornweb.nl

Oostrum

Oostrum, ten oosten van Dokkum, is een terpdorp dat waarschijnlijk enkele eeuwen voor de jaartelling is ontstaan in een gebied met veel kreken en zeearmen. Oostrum ligt tussen de Zuider Ee en het Dokkumer Grootdiep. www.oostrum-online.nl

Oudwoude / Aldwâld

Oudwoude ligt op de noordelijke rand van de Wouden, waar dit landschap overgaat in het landschap van de voormalige kwelders. Het dorp ligt op enkele kilometers afstand van het uitgestrekte natuurgebied Nationaal Park Lauwersmeer. www.aldwald.nl

Paesens

Paesens en Moddergat zijn formeel twee dorpen. Beide dorpen vormen één gemeenschap. De naam Paesens wordt ontleend aan het riviertje De Paesens ten westen van Dokkum ontsprong en bij het huidige dorp Paesens in de Waddenzee stroomde. De visserij was, en is nog altijd een belangrijke inkomstenbron. Het visserijmuseum 't Fiskershúske houdt de geschiedenis levendig. www.paesens-moddergat.nl

Raard

Vier kilometer vanaf Dokkum ligt Raard. De terp waarop het dorp staat is gedeeltelijk afgegraven wat aan de noordkant nog duidelijk is te zien. Het dorp is in zuidelijke richting ontsloten door de Raarder Vaart, deze loopt naar de Dokkumer Ee.

Readtsjerk

Readtsjerk staat bekend om één van de oudste kerkjes in Fyslân; 't Roodkerkje. Dit is een torenloze kerk. In de kerk worden o.a. culturele activiteiten gehouden.

Rinsumageast

Rinsumageast ligt op de noordwestelijke rand van de Woudstreek, daar waar het landschap overgaat in een kleigebied. In het dorp staan meerdere monumentale gebouwen. Eén daarvan is het Rechthuis, het eerste gemeentehuis. Rinsumageest ligt vlakbij het recreatiegebied Eeltsjemar. www.itkin.nl/rinsumageest

Ryptsjerk

Ryptsjerk is een streekdorp dat mogelijk al in de Middeleeuwen is ontstaan. www.trynwalden.nl

Sibrandahûs

Sijbrandahuis is een klein dorp, een relatief jonge nederzetting die in het bedijkte Friesland niet meer op een terp gebouwd hoefde te worden. Aan het dorp ligt de 'Klaarkampster mar' van Staatsbosbeheer. Dit is een uniek natuurgebied met zoute vegetatie. www.sibrandahus.nl

Sumar

Sumar ligt ongeveer 2 kilometer ten zuidwesten van het Bergumermeer. Tot en met de 19e eeuw was Sumar een boerendorp. Toen ontstond ook de heide ten zuiden van het Sumar, net als Sumarreheide.

Surhuisterveen / Surhústerfean

Surhuisterveen, ook wel 'It Fean' genoemd, is bekend om de Profronde. Ieder jaar wordt dit grootse fietsevenement georganiseerd. Het dorp heeft een veenkoloniale geschiedenis. Surhuisterveen is dan ook omstreeks het jaar 1600 ontstaan als een plaats van turfgravers en turfschippers. Deze historie is in het moderne Surhuisterveen slechts nog herkenbaar aan een aantal straatnamen. www.surhuisterveen.com

Surhuizum / Surhuzum

Surhuizum behoort tot de typische agrarische dorpen. Het grondgebied is vrij groot en loopt aan de oostkant tot de grens met de provincie Groningen. Het agrarische karakter van Surhuizum komt ook tot uitdrukking tijdens de jaarlijkse feestweek in augustus. Een inmiddels vast onderdeel is het wereldkampioenschap seineharjen.
www.surhuizum-online.nl

Suwâld

Suwâld is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een langgerekte smalle zandrug. www.suwald.nl