Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Wonen & Recreëren
Echtpaar kijkt naar kerk in Wierum

Dorpen T t/m Z

Ternaard

Ternaard is een komdorp waarvan de oorsprong niet bekend is. Er zijn in de Middeleeuwen terpen geweest, maar dat waren mogelijk slechts huisterpen. Ternaard ligt aan de Ternaardervaart, die voorbij Hantum overloopt in de Hantumervaart naar Dokkum. www.ternaard.info

Triemen / De Trieme

Het gehucht "Triemen" (Fries: De Trieme) vormt sinds 1940 een zelfstandige eenheid binnen de gemeente, daarvoor viel het onder het noordelijk gelegen Westergeest.

Twijzel / Twizel

Twijzel is vanouds een typisch streekdorp; pas de laatste jaren is er sprake van enige komvorming. Vroeger heette het dorp Optwizel, wat betekent: 'bij de tweesprong'.

Twijzelerheide / Twizelerheide

Twijzelerheide is vanouds één van de heidedorpen. Vanwege de ligging aan de grens met twee andere gemeenten (Dantumadeel en Kollumerland c.a.) is de bevolking mede 'noordelijk' gericht. www.twijzelerheide.net

Tytsjerk

Tytsjerk is een streekdorp dat is ontstaan in de late Middeleeuwen. Het dorp bezat een losse bebouwing aan of nabij de weg die van Toutenburg aan het einde van de Zwarteweg naar Suwâld liep. www.tytsjerk.nl

Veenklooster / Feankleaster

Veenklooster is ontstaan op de plek waar monniken in de 1e eeuw het klooster "De Olijfberg" stichtten. Het is een uitzonderlijk brinkdorp in een zeer afwisselend landschap. Het dorp is omgeven door elzensingels, houtwallen en pingo's: poelen ontstaan door het smeltende ijs aan het einde van de ijstijd. www.veenklooster.com

Waaxens

Waaxens is een vrij uitgestrekt terpdorp dat in de tweede helft van de 8ste eeuw als Wacheringe voor het eerst in de bronnen voorkomt. Waaxens ligt aan de provinciale weg van Dokkum naar Holwerd.

Wâlterswâld

Wâlterwâld gaat vrijwel ongemerkt over in het dorp Driezum. Er bestaat een hechte band tussen beide dorpen als het gaat om scholen en verenigingen. www.wouterswoudeinfo.nl

Wânswert

Wânswert is een authentiek terpdorp, het stamt uit de Germaanse tijd. De prachtige kerk met zijn stoere toren en de molen zijn een belangrijk onderdeel van het aangezicht van Wânswert. www.wanswerd.com

Warfstermolen / Warfstermûne

Warfstermolen is een streekdorp dat aan de omstreeks 1315 aangelegde oude zeedijk is ontstaan, waarschijnlijk nadat in 1529 de nieuwe dijk om het Nieuwkruisland was aangelegd.

Westergeest / Westergeast

Westergeest is een streekdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een zandopduiking ten noordwesten van de hoge gronden van de Wouden en die daarvan gescheiden is door een laag gebied, de Warren. www.westergeest.net

Wetsens

Wetsens is een klein terpdorp en ligt ten noordoosten van Dokkum.

Wierum

Wierum is een terpdorp dat vastgeplakt is tegen de zeedijk, die in een bocht om het dorp heenloopt. Het dorp is redelijk bekend vanwege zijn positie als startpunt van wadlooptochten naar de Engelsmanplaat. www.dorpwierum.nl

Wyns

Wyns is een terpdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan nabij de oever van de Ee. Het pontje van Wyns gaat over de Ee, wordt in de zomer veel gebruikt door fietsers.
www.trynwalden.nl

Zwagerbosch / Sweagerbosk

Zwagerbosch is een jong streekdorp, wat pas in 1940 de status van een dorp heeft gekregen.