Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen
Twee kanoërs op het water in Noordoost Fryslân

Bedrijventerreinen per gemeente in NO Fryslân

De provincie Fryslân heeft in kaart gebracht waar zich bestaande en geplande bedrijventerreinen bevinden. U kunt deze kaart hier bekijken.

U vindt hieronder een overzicht van bedrijfsterreinen per gemeente in Noordoost Fryslân:

  •  Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen heeft 17 bedrijventerreinen, verschillend van 3 tot 40 hectare bruto oppervlak.  

  • Dantumadiel

De bedrijventerreinen in de gemeente Dantumadiel bevinden zich in de dorpen Damwâld, Feanwâlden en De Westereen. 

  • Noardeast-Fryslân

In de voormalige gemeente Dongeradeel zijn 9 bedrijventerreinen te vinden, verspreid over de dorpen Dokkum, Holwerd, Ternaard, Oosternijkerk, Anjum en Metslawier. 

In de voormalige gemeente Ferwerderadiel is ruimte op de bedrijventerreinen in Ferwert, Marrum of Burdaard.

In de voormalige gemeente Kollumerland zijn diverse bedrijventerreinen.  

  • Tytsjerksteradiel

In de gemeente Tytsjerksteradiel is ruimte voor bedrijfsvestiging op één van de 7 bedrijventerreinen.