Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Jaaroverzicht aanbestedingen

Om de samenwerking verder te concretiseren hebben de zes gemeenten actie ondernomen door hun inkoopactiviteiten in een zogenaamde inkoopkalender naast elkaar te zetten.

Wat houdt een inkoopkalender in?

Elke gemeente geeft per jaar aan wat er het komende jaar op de agenda staat om ingekocht te worden. Het gaat hierbij om een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Zo kunt u als ondernemer inspelen op de verwachte aanbesteding.

Hier vindt u een overzicht van aanbestedingen in de DDFK-gemeenten.