Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Sociaal en duurzaam

Ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen streven de gemeenten ernaar om milieu- en sociale aspecten, waar mogelijk, mee te nemen in haar aanbestedingstrajecten.

Gemeenten maken gebruik van de milieucriteria die AgentschapNL ontwikkelt voor de overheid.

Social Return

De overheid stimuleert dat iedereen die moeite heeft deel te nemen aan het arbeidsproces de kans krijgt ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daarom vraagt de overheid van haar leveranciers dat zij zich inzetten voor social return: het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Social return wordt toegepast bij de inkoop en aanbesteding van leveringen, diensten en werken.

De voorwaarde om Social return verplicht mee te nemen bij inkopen, wordt in ieder geval toegepast bij opdrachten boven de Europese drempelbedragen én bij een opdrachtomvang vanaf:

leveringen en diensten      

€ 100.000,- excl BTW

werken € 250.000,- excl BTW

 

Contact

Voor meer informatie over de toepassing van Social Return kunt u contact opnemen met:

gemeente contactpersoon
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel   Dhr. L. Bosma (inkoop adviseur)
Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel                                     Mevr. J. Prins (inkoop adviseur Dantumadiel)