Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen
Twee meiden rijden met een huifkar getrokken door twee Friese paarden over de weg

Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân

ONOF is de Federatie van Regionale en Lokale Ondernemersverenigingen in Noordoost Fryslân. De deelnemende verenigingen werken in de gemeenten: Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland c.a. en Achtkarspelen. Zij behartigen vooral de belangen van hun leden op lokaal/gemeentelijk niveau.

De Federatie heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van een dynamisch en economisch duurzaam ondernemersklimaat in Noordoost Fryslân, waarbij gestreefd wordt naar een structureel overleg en samenwerking tussen ondernemers en overheid.

Lid zijn van een lokale ondernemersvereniging brengt veel goeds: contacten, gezelligheid, handel, inspiratie en belangenbehartiging. Toch wordt dat laatste wat moeilijker in deze tijd van opschalende overheden. Daarom bestaat sinds 2003 de Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân (ONOF). Door (ambtelijke) samenwerking van gemeenten is het nóg belangrijker om onze federatie sterk te houden.

Het wordt voor lokale verenigingen nu eenmaal moeilijker om toegang te krijgen tot de politiek en het ambtelijk apparaat. En samen met de overheden is er een gezamelijk belang: versterking positief imago Noordoost Fryslân én het stimuleren van een prachtig ondernemersklimaat. Bij de ONOF zijn 16 ondrnemersverenigingen aangesloten, in totaal 1200 bedrijven vertegenwoordigend.

Bestuur

T.H. de Boer (voorzitter)
J. Wolters (secretaris, vice-voorzitter)
F. van Wieren (penningmeester)
L. Nauta (OSK)
B. Schaafsma (SOD)
W.Brons (OV Burdaard)
Vacature