Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Personeel in dienst

Als u bij de start van uw bedrijf direct personeel in dienst moet nemen dan brengt dat consequenties met zich mee. U zult allereerst goed personeel moeten vinden, u moet ze aansturen en motiveren.

Daarbij moet u werk uit handen kunnen geven. Heeft u eenmaal personeel aangenomen dan zult u zich moeten melden bij uitvoeringsinstellingen om kenbaar te maken dat u werkgever bent, met de daarbij behorende verplichtingen (zoals de inhoudingsplicht voor sociale verzekeringen).

Daarnaast zult u per werknemer jaarlijks moeten opgeven welke bedragen zijn ingehouden en uitbetaald aan de Belastingdienst. Ook kan de Arbeidsinspectie bij u langskomen om te kijken of u zich wel aan de regels houdt.