Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Regiobijeenkomst 'Op zoek naar het DNA van de regio'

15 november 2016

Op dinsdag 15 november a.s. is van 19.30 tot 22.00 uur in De Dikke Draai, Gedempte Vaart 24 in Surhuisterveen de jaarlijkse regiobijeenkomst. Deze bijeenkomst heeft dit jaar het thema: ‘Op zoek naar het DNA van de regio’.

Proeftuin voor nieuwe kabinet

Naast Metropoolregio Amsterdam, Zeeland, de Drechtsteden en de regio’s Eindhoven en Zwolle is Noordoost Fryslân in juni gekozen als proeftuin voor het nieuwe kabinet. Deze regio’s kennen allemaal een eigen samenwerkingsverband. Het Rijk wil door middel van deze proeftuinen inzicht krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. De uitkomsten hiervan worden weer gebruikt als adviezen voor het volgende kabinet. Prof. dr. Pieter Tordoir ziet kansen in een ontwikkelingsmodel naar een krachtige streek via meer interlokale samenwerking en komt hierover spreken. Op 15 november gaan we graag samen met u op zoek naar het economisch DNA van Noordoost Fryslân.

Programma

19.30 uur               Inloop
20.00 uur               Welkom door burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen
20.05 uur               Introductie nieuwe Streekplatform Noordoost Fryslân door gedeputeerde Johannes Kramer
20.15 uur               Noordoost Fryslân als proeftuin voor het nieuwe kabinet door burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel
20.30 uur               ‘De Economie in Noordoost Fryslân’, presentatie van de nieuwste economische cijfers door prof. dr. Pieter Tordoir
21.15 uur               Op zoek naar het DNA van de regio; paneldiscussie
21.45 uur               Samenvatting, vervolg en afsluiting
22.00-23.00 uur      Netwerken met een hapje en drankje

Aanmelden

Ondernemers, raads- en Statenleden, bestuurders, Wetterskip Fryslân, dorpsbelangen en betrokken maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd! Vanwege de organisatie horen wij graag voor 9 november of u aanwezig bent. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar noordoost@fryslan.frl.

Uitnodiging