Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Inspiratiebijeenkomst 'In 2025 wekt Noordoost Fryslân 40% duurzame energie op!'

04 oktober 2016

Inspiratiebijeenkomst 'Naar meer duurzame vormen van energie'

Datum:         dinsdag 4 oktober 2016
Tijd:             19.00-22.00 uur
Locatie:        De IJsherberg, Harddraversdijk 1 in Dokkum

In Noordoost Fryslân willen we actief inzetten op de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Hierbij sluiten we aan bij de energieke samenleving. Burgers nemen zelf het heft in handen en er ontstaan burgerinitiatieven zoals lokale energiecooperaties en zonneparken. Maar ook het bedrijfsleven en agrarische gebiedscollectieven zijn dwaande met duurzame energie. De regio heeft hiervoor de ambitie ‘In 2025 wekt Noordoost Fryslân 40% duurzame energie op’ geformuleerd. Doet u mee? 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar noordoost@fryslan.frl.   

Uitnodiging