Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Regiobijeenkomst: De Noordoost Friese economie in de versnelling

17 juli 2017

Wat:    Regiobijeenkomst ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling’
Waar:  Kennis- en Innovatiehuis (KEI), Kuipersweg 5 in Buitenpost

Op maandag 17 juli ondertekenen het Rijk, de provincie Fryslân en de zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân samen met regionale partners uit bedrijfsleven en onderwijs de Regiodeal ‘Noordoost Fryslân maakt verschil; de economie in de versnelling’. Een feestelijk en officieel moment van de eerste Regiodeal die landelijk wordt ondertekend. Na deze ondertekening is er volop gelegenheid om ontspannen te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje tijdens een regionale proeverij. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met de jaarlijkse zomer-bbq van het KEI.

Ondertekening Regiodeal en onthulling loket (inloop vanaf 17.00 uur) 

De Regiodeal wordt samen met partners uit bedrijfsleven en onderwijs in de vorm van een versnellingsagenda voor de komende jaren uitgewerkt. Hierin staan voorstellen zoals het stimuleren van innovatie en ondernemerschap en een betere aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt. Daarnaast willen veel mkb-ers meer samenwerken met kennisinstellingen, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd of de ingangen om dit van de grond te krijgen. De regio stelt een kennismakelaar aan die hier een belangrijke rol in gaat spelen vanuit het Kennis- en Innovatiehuis (KEI) in Buitenpost. Samenwerken is belangrijk om de ambities van de regio waar te maken. Om die reden gaan de Gouden Driehoek, Kennislab, Kenniswerkplaats en het KEI vanuit één loket samenwerken. De onthulling hiervan vindt ook op 17 juli plaats.

Presentatie Woningmarktanalyse (van 16.00-17.00 uur)

Voorafgaand aan deze officiële ondertekening nodi­gen we raads- en Statenleden, collegeleden, leden van Plaatselijk Belang en stakeholders uit voor een presen­tatie van de Woningmarktanalyse Noordoost Fryslân van 16.00-17.00 uur op dezelfde locatie. Een uitgebrei­de analyse van de woningvraag en het woningaanbod in de regio die laat zien welke kansen er zijn voor het versterken van de kernen, maar het legt ook bloot waar er nu al vraaguitval bestaat (of op korte termijn ontstaat) en welke gevolgen dat heeft voor de positie van de kernen en de woningen in die kernen. Overige belangstellenden zijn hier uiteraard ook van harte welkom!

Aanmelden

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vinden we het fijn als u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt via noordoost@fryslan.frl. Wilt u ook aangeven of u blijft eten?

Uitnodiging