Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Veel gestelde vragen leerlingenvervoer Noordoost Fryslân

03 april 2017

Wanneer verandert er iets?

Vanaf 1 augustus 2017 werken we met een nieuw vervoersysteem. Als uw kind met het leerlingenvervoer reist, betekent het dat met de ingang van het nieuwe schooljaar (4 september 2017) iets kan veranderen. Misschien een andere route, misschien een nieuwe chauffeur. Uiteraard blijven we er voor zorgen dat uw kind veilig en prettig op school aan komt. Kwaliteit vinden we heel belangrijk. We proberen er voor te zorgen dat de veranderingen zo klein mogelijk zijn. Ook zoeken we later dit jaar mensen voor een klantenpanel, om ons scherp te houden op zaken die u en wij belangrijk vinden. Daarvoor kunt u zich te zijner tijd aanmelden.

Waarom hebben we hier niet eerder over gehoord?

Er is nog veel tijd tussen nu en de start van het nieuwe systeem. Tot nu toe hebben we vooral gesproken met belangenvertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld de Wmo- en participatieraden. We vinden het belangrijk dat u als gebruiker van het vervoer goed wordt voorbereid op het nieuwe systeem.

We willen u graag persoonlijk informeren op het moment dat we concreet weten wat de veranderingen precies zijn en wat u er van gaat merken. Nu kunnen we dat op hoofdlijnen vertellen. Zodra we weten wat dat voor u persoonlijk inhoudt, laten we u dat persoonlijk weten.

Wat verandert er voor mijn kind/kinderen?

Net als bij aanvang van ieder nieuw schooljaar kunnen dingen veranderen. Misschien komt er een nieuwe vaste chauffeur of is het een andere route die uw kind gaat rijden met de taxi. We begrijpen dat dat voor u en uw kind spannend is. We zullen er alles aan doen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo komt een eventuele nieuwe chauffeur bijvoorbeeld vooraf kennis maken met uw kind. Omdat we als zes gemeenten gaan samenwerken betekent dat dat we dingen op elkaar aan zullen passen. Kwaliteit blijven we heel belangrijk vinden.

Moet mijn kind straks opstappen bij een opstapplaats?

Op het gebied van opstapplaatsen verandert er niks. Als uw kind nu al bij een opstapplaats opstapt, dan kan dat straks ook zo zijn. Als uw kind nu nog niet bij een opstapplaats opstapt, dan is dat ook na 1 augustus 2017 niet het geval. Heel misschien gebeurt dat in de toekomst wel, maar er is nu absoluut geen sprake van.

Komt mijn kind straks in de auto bij mensen die met het wmo-vervoer reizen?

Van iedere reiziger is er straks een reizigersprofiel. Daarin staat wat wel en niet kan. Als het nu niet mogelijk is dat uw kind met andere kinderen reist of met andere mensen, dan is dat vanaf 1 augustus 2017 ook niet het geval. We zullen op termijn wel meer op zoek gaan naar combinaties, maar alleen in de gevallen waar dat ook kan.

Waarom is er opnieuw aanbesteed?

De contracten die liepen konden niet nog vaker worden verlengd. Dat betekent dat we een nieuwe openbare aanbesteding moesten uitschrijven. Voor een aanbesteding moet je voldoen aan Europese en Nederlandse wetgeving. Binnen de wettelijke mogelijkheden hebben we heel erg ingezet op zaken die wij net als u belangrijk vinden, zoals regionale en lokale bedrijven, medewerkers, de kwaliteit van het vervoer, een vaste chauffeur op de routes en de dienstverlening van de chauffeurs. We hebben dit vooraf besproken met vervoerders en met de Wmo- en participatieraden uit de verschillende gemeenten. Zij hebben ons heel waardevolle punten meegegeven, die we ook verwerkt hebben in de aanbesteding.

Waarom zijn jullie niet gewoon verder gegaan met de nieuwe vervoerders?

We konden de contracten niet nog vaker verlengen en daarom moesten we opnieuw aanbesteden. We kunnen daarbij de bestaande vervoerders geen voorkeurspositie of voorrang geven. Dan kan niet volgens de wet. Zij moeten dus – als ze dat willen – opnieuw inschrijven. We hebben de inschrijvingen objectief beoordeeld op kwaliteit en prijs, waarbij de kwaliteit het zwaarste telde: 60% kwaliteit en 40% prijs. Ook hebben we een minimale prijs gebruikt, zodat de bedrijven niet zwaar onder de kostprijs konden inschrijven. De vervoerders die nu (voorlopig) gegund hebben gekregen, scoorden het beste op de combinatie van kwaliteit en prijs. Dit zijn Taxi NOF, Taxi Dorenbos, Vervoermanagement Noord Nederland (Friesland) en Taxi Witteveen. Drie van de vier rijden ook nu al in de regio. Als er geen bezwaren van de andere vervoerders komen, is de gunning op 4 april 2017 definitief.

Gaat het om kosten verlagen?

Nee, daar gaat het niet om. De prijs van de inschrijvers was ook niet het belangrijkste, de kwaliteit telde zwaarder. We willen het vervoer slimmer organiseren om in de toekomst iedereen die vervoer nodig heeft te kunnen helpen. Wel organiseren we het straks op een andere manier. Er is een centrale die de ritten aanneemt en inplant en er zijn vervoerders die de ritten rijden. Dat zijn verschillende bedrijven: de centrale is van een ander bedrijf dan de rijders van de ritten. Daardoor kunnen we straks beter inplannen en we zijn met het nieuwe systeem ook flexibeler in de organisatie en bij veranderingen.

Hoe kunnen we bezwaar maken tegen het feit dat bestaande vervoerders er straks niet meer zijn?

Dat is voor u als gebruiker niet mogelijk. Alleen de bedrijven die hebben ingeschreven op de aanbesteding kunnen bezwaar maken. We moesten een nieuwe aanbesteding uitschrijven, omdat we de bestaande contracten niet nog vaker konden verlengen. We begrijpen dat het voor u en uw kinderen spannend is als er dingen veranderen op het gebied van leerlingenvervoer. We zullen er alles aan doen om de overgang voor iedereen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Andere vragen?

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met uw eigen gemeente. Zij zullen u antwoorden of er voor zorgen dat u antwoorden krijgt op uw vragen.