Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Herinrichting tuin Hurdegaryp verbindt inwoners

13 juli 2017

De Vlaskamptuin bij Bennema State in Hurdegaryp wordt heringericht. Hierna kunnen de eigen bewoners maar ook de bewoners uit het dorp gebruik maken van de tuin en de dierenweide. Het creëren van verbinding tussen bewoners en inwoners is een belangrijk thema binnen dit project. Dit gebeurt zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden. Voor de herinrichting ontvangt de initiatiefnemer Stichting vrienden van Bennema State € 35.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De investering bedraagt in totaal € 110.000,-.

Het dorpsommetje

Het entreegebied, de tuin van Bennema State om het woonzorgcentrum heen en aansluitend de dierenweide worden aangepakt. Met de aanleg van een verhard voetpad worden de gebieden met elkaar verbonden en kan er een zogenaamd ‘dorpsommetje’ worden gemaakt. Tussen de grasheuvels, in de stijl van de Hurdegaryper tuinarchitect Gerrit Vlaskamp, ontstaat er een ontmoetingsplein waar bewoners van Bennema State en inwoners van het dorp elkaar kunnen ontmoeten. Langs de paden wordt de beplanting verrijkt en worden bankjes en een prieeltje opgeknapt. De dierenweide is na de herinrichting voor een ieder goed toegankelijk. Er komt een plek waar bewoners makkelijker de dieren kunnen aaien.

Werkervaringsplaatsen

Bennema State en de stichting werken samen aan het creëren van acht werkervaringsplaatsen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ondersteund bij werkzaamheden in het verpleeghuis, in de tuin of facilitaire activiteiten. Ook nemen zij het dagelijks onderhoud van de dierenweide en het graspad op zich. Het Bogerman Technasium en Nordwin College zijn betrokken, met name op gebied van het in goede banen leiden van het onderhoud van de tuin.

Iepen Mienskipsfûns

Vlaskamp Hurdegaryp is één van de 23 projecten in Noordoost Fryslân dat subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns krijgt. De 23 projecten zorgen samen voor een totale investering van ruim een miljoen euro in de leefbaarheid in de regio. Van 18 september tot en met 13 oktober kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf .