Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Aanbesteding vervoer Noordoost Fryslân

02 juni 2017

Persverklaring uitspraak rechter
Aanbesteding vervoer Noordoost Fryslân

We hebben de uitspraak bestudeerd. Wij volgen het vonnis van de rechter en zijn voornemens om het
vervoer zo snel mogelijk opnieuw aan te besteden. Dat doen we omdat we de continuïteit van het
vervoer in Noordoost Fryslân belangrijk vinden en we de reizigers niet in de kou willen laten staan.

Kostendekkend

We hebben voor de aanbesteding een aantal belangrijke uitgangspunten vastgesteld. Ruimte voor
regionale vervoerders en werkgelegenheid, geen prijsvechters en hoge kwaliteit van vervoer. Dat
hebben we bijvoorbeeld gedaan door het in meerdere percelen op te delen of door een minimumtarief
te noemen. Over dat laatste ging de rechtszaak. De rechter is van mening dat we een fout gemaakt
hebben. Door een minimumtarief te benoemen wilden we voorkomen dat vervoerders voor te lage
prijzen gingen inschrijven. Maar de rechter zegt dat we zo niet kunnen controleren of de bedrijven
kostendekkend hebben ingeschreven.

Hoe nu verder?

We zijn dus voornemens om opnieuw aan te besteden. Hoe, wat en wanneer precies, dat zoeken we
nu verder uit. In ieder geval zal het vervoer niet vanaf 1 augustus in het nieuwe systeem kunnen,
daarvoor is de tijd te kort. Wij onderzoeken wat wel haalbaar is en zoeken uiteraard een goede
oplossing voor de reizigers vanaf die datum, want het belang van de reizigers staat voorop.

Toekomst

Uiteindelijk gaat het om de toekomst van het vervoer in Noordoost Fryslân. Om de reizigers, om de
werkgelegenheid, om de kwaliteit van het vervoer. En dan niet alleen over vandaag of morgen, maar
over de lange termijn. We willen dat ook over 10 of 20 jaar mensen nog de vrijheid hebben om op hun
bestemming te komen, ook als ze niet zelfstandig meer met het openbaar vervoer kunnen reizen.
Daar blijven we het voor doen.

Bestuur mobiliteitsbureau
Pytsje de Graaf
voorzitter