Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Wmo- en leerlingenvervoer na 1 augustus 2017

26 juni 2017

U heeft vast gehoord of gelezen over het kort geding over het doelgroepenvervoer in Noordoost-Fryslân. Doelgroepenvervoer is het vervoer dat mensen vanuit de Wmo gebruiken of dat leerlingen gebruiken om op school te komen. Hieronder staat wat er momenteel speelt en wat dat voor u betekent.

Wat speelt er?

Voor het doelgroepenvervoer waren de contracten bijna afgelopen en dat betekent dat er een nieuwe aanbesteding gedaan moest worden. Bij zo’n Europese aanbesteding geven de gemeenten aan wat ze nodig hebben en welke eisen ze belangrijk vinden en kunnen bedrijven daar op inschrijven. De beste inschrijvingen mogen dan de opdracht uitvoeren.

Over de aanbesteding van het vervoer heeft de rechter gezegd dat er iets niet goed gegaan is en dat we dat nu opnieuw moeten doen. Daarom kunnen de nieuwe contracten niet vanaf 1 augustus 2017 ingaan. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we het vervoer dan na die datum gaan regelen.

Wat betekent het voor u?

Voorop staat dat u ook dan – net als nu - gewoon naar uw bestemming gebracht wordt en de leerlingen gewoon naar school gebracht worden. Daar kunt u op vertrouwen. Hoe dat precies gebeurt, zoeken we nu uit. We zijn aan het kijken of we de contracten met de huidige vervoerders kunnen verlengen tot het nieuwe systeem in gaat. Zodra we zeker weten hoe het precies komt, krijgt u van ons een brief in uw brievenbus.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw eigen contactpersoon bij uw eigen gemeente.