Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Vernieuwing fierljepaccommodatie Burgum

23 maart 2017

De Ljeppersklup Burgum krijgt een nieuwe fierljepaccommodatie. Er worden nieuwe schansen geplaatst. Ook de afstand tussen de schansen wordt vergroot. In het wetter en willepark komen twee jeugdschansen. Voor dit project ontvangt Ljeppersklup Burgum € 35.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt ruim € 117.500 euro.

De onderlinge afstand tussen de schansen is momenteel te krap. Door de introductie van de carbonpols werden polsstokken steeds langer. Hierdoor werden er nadere eisen gesteld, voor veiligheid van deelnemers en een goed wedstrijdverloop. De nieuwe schansen voldoen aan de wedstrijdeisen. En dat is belangrijk gezien de toewijzing van het Nederlands Kampioenschap fierljeppen in 2018. Op de accommodatie komt extra ruimte voor publiek. Ook wordt het parkeerterrein met vierentwintig plaatsen uitgebreid.

Iepen Mienskipsfûns

De vernieuwde fierljepaccommodatie is één van de achttien projecten in de regio, waar het Streekplatform Noordoost Fryslân positief over adviseerde. De achttien projecten zorgen voor een totale investering van ruim 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid van Noordoost Fryslân. Van 1 tot en met 24 mei 2017 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.