Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Subsidieregelingen open voor ideeën om de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te verbeteren

28 september 2017

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw dorp, stad of regio te verbeteren? Hiervoor zijn momenteel twee subsidieregelingen open: Het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER en het Iepen Mienskipsfûns.

LEADER

Van 2 oktober t/m 10 november 2017 is deze regeling weer open voor aanvragen op www.fryslan.frl/leader. Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling op een paar punten aangepast. ‘Dit hawwe wy dien om oanfragen noch better betsjinje te kinnen’, aldus gedeputeerde Johannes Kramer. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Gemeenten en provincie betalen hier ook aan mee.

Iepen Mienskipsfûns

Noordoost Friezen kunnen nog tot 13 oktober 2017 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Bij deze subsidieregeling gaat het, in tegenstelling tot Leader, om kleinere subsidiebedragen. Het projectbureau van Streekwurk in Burgum kan initiatiefnemers helpen bij de subsidieaanvraag. Het streekplatform dat bestaat uit inwoners uit de regio (onafhankelijke leden) bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. Kijk hier voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie.