Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Actueel

Regionale vervoerders winnaars bij heraanbesteding vervoer Noordoost

19 september 2017

De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het vervoer te gunnen aan vijf vervoerders. Dit zijn Taxi NOF, Taxi Waaksma, Taxi Postma, VMNN en Taxi Dorenbos. Zij leveren vanaf 8 januari 2018 de voertuigen en chauffeurs voor de ritten die onder regie van de mobiliteitscentrale gereden worden door heel Noordoost Fryslân voor het Wmo- en leerlingenvervoer. Er waren zeven inschrijvingen, één minder dan bij de vorige aanbesteding. Taxi Witteveen heeft deze keer niet ingeschreven. Als er geen bezwaren zijn, wordt de zogenaamde voorlopige gunning op 9 oktober 2017 definitief. Dit was een nieuwe aanbesteding nadat de rechter oordeelde dat de eerdere aanbesteding overnieuw moest. 

De aanbesteding is gewonnen door zowel huidige als nieuwe vervoerders, soms met meer vervoer dan ze nu hebben, maar soms ook met minder. Voor de overgang van het personeel zijn regels, die zijn vastgelegd in de zogenaamde OPOV-regeling (Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten). Vanuit de aanbesteding is er nog een schepje bovenop die OPOV-regeling gedaan, zodat er ook aandacht is voor de overgang van personeel met tijdelijke contracten, uitzendkrachten en voor mensen die met hulp van de overheid op zoek zijn naar werk. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit – waarin werknemersorganisaties FNV, CNV en werkgeversorganisatie KNV zijn verenigd - hebben daarbij meegekeken en positief geadviseerd. De vervoerders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. Het behoud van de werkgelegenheid was een belangrijk aandachtspunt voor de overheden. Het Mobiliteitsbureau zal nadrukkelijk haar rol als opdrachtgever oppakken en toezien op de uitvoering van alle in de aanbesteding afgesproken stappen.

Kwaliteit voor de gebruikers staat voorop

Vanaf het begin vonden gemeenten het belangrijk dat lokale bedrijven een kans zouden krijgen én dat de kwaliteit van het vervoer goed zou blijven. Daarom hebben ze het vervoer verdeeld in grotere en kleinere stukken en was er een maximum aantal dat ieder bedrijf kon winnen. De gunning is gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De kwaliteit telde voor 60% mee en de prijs voor 40%. De eisen aan de kwaliteit van het vervoer zijn afgestemd met de Wmo- en participatieraden. Zo was er bijvoorbeeld aandacht voor eisen aan de voertuigen en aan de chauffeurs. Kwaliteit was in de aanbesteding een eis, niet een wens.  

Goede útkomst

Pytsje de Graaf, namens de gemeenten en provincie bestuurlijk trekker van dit proces: “It hat wat fuotten yn de ierde hân, mar neffens ús is dit in hiel goede útkomst foar alle partijen dy’t belutsen binne. Ien lokaal bedriuw falt bûten de boat en dat is spitich. De ferdieling fan no lit sjen dat we binnen de mooglikheden dy’t we dêr foar hawwe, maksimale ynspanning dien hawwe om regionale bedriuwen te belûken. Krekt as by de earste oanbesteging, wie dat ek no wer de ynstek. Wy binne bliid dat it der op liket dat de besteande wurkgelegenheid safolle mooglik bestean bliuwe sil en geane der fan út dat de sittende en nije ferfierders dêr sels ek soarchfâldich mei om geane. It mobiliteitsbureau sil dêr op tasjen. We dogge it foar de takomst fan it ferfier yn de regio. En foar in goede kwaliteit fan dat ferfier foar de gebrûkers dêr fan. We kinne mei ús allen wer foarút!

Aantal inschrijvingen

In totaal hebben 7 vervoerders ingeschreven op drie verschillende soorten vervoer: basisvervoercapaciteit (vooral Wmo-vervoer), piekvervoercapaciteit (vooral leerlingenvervoer) en de flexibele schil (voor de hele drukke momenten). Voor het vervoer op Ameland zijn geen geldige inschrijvingen binnen gekomen. Daar wordt nu een andere procedure voor opgestart. Alle zeven vervoerders hebben ingeschreven op de zogenoemde ‘flexibele schil’.  Vijf van de zeven voldoen aan de eisen hiervoor. Dat zijn Taxi NOF, Taxi Postma, Taxi Waaksma, Taxi Nuis en Taxi De Jong.