Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen
Winkeld gezin in Dokkum

Gasten Gilde Noordoost Fryslân

Het Gasten Gilde verenigt eigenaren van kleinschalige gastenaccommodatie - bed & breakfast, kleine campings en boutique hotels - met organisatoren van recreatie activiteiten op het land en aan de waddenkust. Netwerkleden delen hun kennis en ervaring letterlijk en figuurlijk aan de keukentafel op locatie. Gezamenlijk doel is investeren in de bekendheid van Noordoost Fryslân als aantrekkelijk bestemmingsoord en onderlinge doorverwijzing van gasten en groepen op zoek naar authentieke beleving van de streek.

Gasten Gilde Noordoost Fryslân telt tientallen ondernemers uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Het netwerk is een initiatief (voorjaar 2012) uit de regiocampagne Dwaande. Deelname door geïnteresseerde ondernemers is vrij! Bekijk onze film, deze is uitgezonden in het RTL4-programma Enjoy Life.

De kleinschalige ondernemer heeft een sleutelrol voor kwaliteitstoerisme in Noord-Nederland:

  • Exclusieve B&B-logementen, sfeervolle kleine campings en streekeigen boutique restaurants stijgen in aantal op het platteland en in de stad.
  • Website, Google en social media zorgen permanent voor rechtstreeks contact tussen wereldmarkt en lokale ondernemer.
  • Persoonlijke aandacht en een deskundige gidsfunctie voor het ontdekken van geheimen in de streek is de kracht van de kleinschalige recreatie ondernemer.

Lees meer over het Gasten Gilde.

logo's van verschillende instanties