Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Mobiliteit: leefbaarheid door bereikbaarheid

22 april 2016

Voorzieningen zoals school, winkel of zorg komen – door vergrijzing, ontgroening en krimp – verder weg te liggen van de inwoners van Noordoost Fryslân. Dat betekent dat steeds meer mensen gebruiken zullen maken van vervoer en dat zij ook steeds langere afstanden zullen reizen.  Hoe zorgen we ervoor dat met dezelfde budgetten ook in de toekomst  de leefbaarheid blijft doordat inwoners hun voorzieningen nog wel steeds kunnen bereiken? Daar werken we in het project Mobiliteit in Noordoost Fryslân aan.

Veel gestelde vragen

De nieuwe manier van werken is veel in het nieuws geweest de laatste tijd. Daarom hebben we een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Download veel gestelde vragen en antwoorden.

Slimmer organiseren

We gaan het vervoer in Noordoost Fryslân slimmer organiseren. Daarom gaan we als eerste stap meer samenwerken en meer sturen op de organisatie van het vervoer. Straks is er een mobiliteitscentrale die de ritten aaneemt, inplant en verdeelt en zijn er vervoerders die de ritten rijden. Ook zorgt deze manier van werken er voor dat de afspraken die er zijn over het vervoer met centrale en vervoerders tussentijds kunnen worden bijgesteld als de situatie daar om vraagt. Naast de centrale en de vervoerders, zorgt het mobiliteitsbureau er namens de overheden voor dat de afspraken worden nagekomen en dat het systeem verder wordt ontwikkeld. In een latere fase van het project kijken we ook naar andere onderdelen: hoe kunnen we de vraag naar vervoer en het aanbod van vervoer nog verbeteren?

In een latere fase van het project gaan we ook naar twee andere facetten kijken: waar liggen de verbetermogelijkheden als het gaat om vraag en om aanbod.

Met het nieuwe systeem verandert er niks aan de spelregels voor de inwoners die gebruik maken van vervoer. Iedereen die recht heeft op vervoer, houdt dat ook in de nieuwe situatie. Wel is het mogelijk dat er op termijn dingen gaan veranderen doordat bijvoorbeeld het beleid van gemeenten of provincie verandert.
Het is de bedoeling dat de nieuwe manier van werken vanaf 1 augustus 2017 ingaat.

Documenten

Link naar belangrijke documenten:

<persbericht>
<rapport keuzes mobiliteit>