Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Eindrapportage en beeldverslag

Vier jaar regionale samenwerking binnen de Agenda Netwerk Noordoost. Het zit erop. En we gaan door. Inmiddels zijn we begonnen met de volgende samenwerkingsperiode  ANNO II. Met de Eindrapportage leest u over wat er de afgelopen vier jaar, van 2012 tot en met 2015, in Noordoost Fryslân is gebeurd, wat er van de in 2012 gemaakte afspraken terecht is gekomen en we blikken met u terug op hetgeen vier jaar ANNO de regio en Fryslân heeft gebracht!

Ambitie

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werken de  gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. samen met de provincie, Wetterskip Fryslân, ondernemers en andere maatschappelijke partijen aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde.

Opzet van de eindrapportage

Deze eindrapportage bestaat uit drie delen:

1.       Inhoudelijk verslag  van vier  jaar samenwerking
2.       Financieel verslag waarin gerapporteerd wordt over de besteding van de in 2012 beschikbaar gestelde budgetten voor de uitvoeringsagenda  Agenda Netwerk NoordOost (ANNO)
3.       Een (foto)verslag van de projecten die de afgelopen vier jaar binnen ANNO zijn uitgevoerd.

Grutsk werom sjen

Uit de eindrapportage blijkt dat de regio met trots terug kan kijken op vier jaar samenwerking. De netwerkorganisatie met ondernemers, maatschappelijke partijen en inwoners in Noordoost Fryslân krijgt nadrukkelijk vorm. Dit kenmerkt de regio in Fryslân maar ook landelijk is de regio een voorbeeld.

Samen Werken in Netwerken

Met de vaststelling van ANNO II is door alle partijen (gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslan) uitgesproken om de  samenwerking ook voor de komende vier jaar te continueren. De sociale en economische opgaven in de regio zijn groot. Daarvoor MOET er samengewerkt worden. Niet alleen tussen overheden maar juist ook in de zo belangrijke regionale netwerkorganisatie van ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners.  Dit is geen makkelijke opgave gelet op de financiële mogelijkheden van vooral de gemeenten en de processen rondom de bestuurlijke toekomst van Noordoost Fryslân.  Maar de successen van ANNO 2012-2015 en de basis die hiermee in de regio is neergezet voor een netwerkorganisatie biedt kansen!

Eindrapportage

financiele rapportage ANNO 12 tot 15

Projectenboekje