Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Jong stel is aan het wadlopen

Wie is wie binnen organisatie Netwerk Noordoost

Het team van Netwerk Noordoost ondersteunt de partijen in Noordoost Fryslân om de Agenda Netwerk Noordoost ten uitvoer te brengen.

Het team werkt vanuit het Streekhuis in Burgum:
Netwerk Noordoost | Florynwei 3c | 9251 MP Burgum | Tel. (0511) 548 580
twitter: @NetwerkNO 

Het team bestaat uit:

Trea Tamminga – programmacoördinator
t.tamminga@fryslan.nl

Gerrie Visser – adviseur financiën en subsidies
gerrie.visser@fryslan.nl

Henriette Hoekstra – secretariaat
Henriette.hoekstra@fryslan.nl

Sylvia Bosma – communicatieadviseur
s.bosma@fryslan.nl

Het Team van Netwerk Noordoost


Betrokken overheden

Door op de links hieronder te klikken, kunt een e-mail sturen aan de betrokken ambtenaren van gemeenten en provincie:

Gemeente Achtkarspelen | Auke Piet van der Meulen | Tel. (0511) 54 86 26
ap.vandermeulen@achtkarspelen.nl

Gemeente Dantumadiel | Wim Oosterhuis | Tel. 140511
oosterhuis@dantumadiel.eu

Gemeente Dongeradeel | Jacco Wiffers | Tel. 140519
j.wiffers@dongeradeel.nl

Gemeente Kollumerland c.a. | Frederik Kamstra | Tel. 140511
f.kamstra@kollumerland.nl

Gemeente Tytsjerksteradiel | Jan Sijtsma | Tel. 140511 of 06 15 07 36 93
jsijtsma@t-diel.nl

Gemeente Ferwerderadiel  | Bas de Boer l Tel. (0518) 418 857
b.deboer@ferwerderadiel.nl

Provincie Fryslân | Sjoerd Hoekstra | Tel. (0511) 54 85 85
sj.hoekstra@fryslan.nl