Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Een vrouw lacht en reikt haar hand uit naar een kind tijdens een uitje

Themagroep Ruimte en Infra

Aan de Themagroep Ruimte en Infra nemen naast vertegenwoordigers van de gemeenten binnen Netwerk Noordoost en de provincie ook  mensen uit het maatschappelijk veld deel, zoals het Wetterskip.

Regionale themaprojecten (ambitieprojecten)

Visieontwikkeling gebruik spoorweg
Nieuwe OV-arrangementen
Integrale aanpak Lauwersmeergebied
Aanpak Duurzaam Noordoost

 

Concrete projecten met hoge prioriteit

Optimaliseren secundair wegennet
Upgrading De Skieding, aantakking Lauwerskwartier
Verknoping mobiliteitssystemen
Vergroten leefbaarheid Ferwerderadiel door bundeling verkeer
OV knooppunt Quatrebras
Kansen in kernen
Wetterplan + centrumplan Burgum
Ontwikkeling Kollum: centrumplan, woonservicezone etc.
Ontwikkeling Buitenpost: stationsgebied, Kruidhof, centrumplan, Voorstraat
Stationsgebied Feanwâlden: transferium Feanwâlden, bedrijfsverzamelgebouw
Ontwikkeling de Swette
Ontwikkeling Feanwâlden
Westzijde Dokkum
Gebiedsvisie halve klaverblad Westereen/centrumplan Westereen
Ontwikkeling ECO-kwadrant
Súd Ie
Gebiedsontwikkeling Skulenburg zuid
Gebiedsontwikkeling De Centrale As
Bedrijventerrein Doniaweg Hallum
Kollumerland Energie Neutraal
Energie uit hout
Duurzaam Burdaard en LEF