Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Een vrouw lacht en reikt haar hand uit naar een kind tijdens een uitje

Themagroep Sociaal en leefbaar

Bij de Themagroep Sociaal en leefbaar worden maatschappelijke organisaties via de verschillende projecten betrokken. Via De Gouden Driehoek (onderwijs, ondernemers en overheid) wordt het onderwijs betrokken, Hogescholen en ondernemers via de Kenniswerkplaats en woningstichtingen bijvoorbeeld via de regiotafels Krimp.

Regionale themaprojecten (ambitieprojecten)

Visie Ambitieproject integrale aanpak demografische ontwikkelingen
Visie Ambitieproject spreiding van voorzieningen

Project Atlas van Noordoost Fryslân

Ontwikkeling sterke zorgsector Noordoost

Visie Ambitieproject Werken en Leren

 

Concrete projecten met hoge prioriteit

Beschermde dorpsgezichten
Bundelingsgebied clusterkernen Kollum-Buitenpost
Ontwikkeling Feanwâlden placekeeping
Lauwershage, recreatie en zorg
De Werkplaats