Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO

Werken aan werk voor morgen

‘We gaan samen werken aan werk van morgen!’. Dat is de missie van het Mediabureau Noord in oprichting. Op de toepasselijke locatie van het PTH Inspiratiecentrum in Kollumerzwaag waren donderdagavond 17 maart 2016 de samenwerkende gemeenten, provincie en een aantal schoolbesturen van zowel basisonderwijs, VO, MBO en HBO uit de regio aanwezig.

Door het tekenen van een intentieverklaring spraken zij de intentie en ambitie uit om met elkaar aan de slag te gaan met toekomstgericht ICT-onderwijs in noordoost Fryslan. Hierdoor wordt aangesloten op de (veranderende) vraag van de arbeidsmarkt en wordt de verbinding met ondernemers versterkt.  

De toekomst vraagt om ICT-geschoolde leerlingen en docenten. Het Mediabureau moet ervoor zorgen dat scholen met behulp van overheid en ondernemers gefaciliteerd worden om ook daadwerkelijk innovatief ICT-onderwijs te kunnen geven. Twee kwartiermakers gaan met alle betrokken partijen aan de slag om de opdracht van het Mediabureau verder uit te werken. Eind mei presenteren zij hun bevindingen.

Het project 'Mediabureau Noord' heeft raakvlakken met de opgaven Digitalisering en Kennis. Bestuurlijk trekker is wethouder Gerben Wiersma.

 

 

  Foto's: Binne Louw Katsma