Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
ANNO
Jong stel is aan het wadlopen

Projectteam organisatie Netwerk Noordoost

Het projectteam van Netwerk Noordoost ondersteunt de partijen in Noordoost Fryslân om de Agenda Netwerk Noordoost ten uitvoer te brengen.

Het team werkt vanuit het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost:
Netwerk Noordoost | Kuipersweg 5 | 9285 SN Buitenpost | E-mail

twitter: @NetwerkNO 

Het projectteam bestaat uit:


Siepie de Groot – programmacoördinator
s.degroot@fryslan.frl

Jeroen van Wijk – adviseur financiën en subsidies
j.vanwijk@fryslan.frl

Tieneke Clevering – lobbyist/ adviseur Krimp
t.clevering@fryslan.frl

Wies Kooistra – communicatieadviseur
w.kooistra@fryslan.frl