Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Visie Recreatie Toerisme Dorpsbelangen

Bijeenkomst Visie recreatie en toerisme Noordoost Fryslan

Datum: dinsdag 22 januari vanaf 19.00 uur
Locatie: gemeentehuis Buitenpost

Aanmelden: zie formulier onder aan de pagina

Toelichting

De bijeenkomst wordt georganiseerd voor vertegenwoordigers van de dorpsbelangen in de regio Noordoost Friesland (Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel).

De vrijetijdssector is een belangrijke sector voor Noordoost Fryslân. Een sector die voor investeringen en werkgelegenheid kan zorgen, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit van ons gebied. Daarom hebben de samenwerkende gemeenten in de regio besloten een visie op recreatie en toerisme te ontwikkelen. Om met elkaar te werken aan een samenhangend beleid voor recreatie en toerisme, met aandacht voor economie en woon- en leefomgeving.

Wij vragen uw inbreng

Recreatie en toerisme gaat niet alleen over de bezoekers van buiten de regio. Het heeft voor een groot deel betrekking op het leven en de activiteiten van onze eigen inwoners.. Het is zoals gezegd van belang voor het in stand houden van voorzieningen en een aantrekkelijke woonomgeving. Daarom is de inbreng van de dorpen in Noordoost Fryslân in deze visie onmisbaar. We nodigen u graag uit om samen met ons aan de slag te gaan! 

Aan de slag! 22 januari 2019

Wij nodigen u graag uit om op dinsdagavond 22 januari aanstaande uw concrete input aan te leveren. Hoe gaan we er samen voor zorgen dat Noordoost Fryslân nog aantrekkelijker wordt voor bewoners, recreanten en toeristen? Wat verwacht u van de gemeenten en wat kunt u zelf bijdragen?

Aanmelden bijeenkomst visie dorpsbelangen 2019

Graag de namen van de personen die komen hieronder invullen.