Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Startersavonden 'Dwaande met je bedrijf' 2017

In het najaar van 2017 vindt de ondernemerscyclus 'Dwaande met je bedrijf' plaats. Tijdens een aantal thema-avonden krijgt u informatie over de belangrijktste zaken voor het starten van een bedrijf. Ook net gestarte of bestaande ondernemers kunnen hieraan deelnemen als zij meer over een bepaald onderwerp te weten willen komen.

U kunt de hele cyclus volgen of aan één of enkele avonden deelnemen. De eerste avond op 26 september is speciaal bedoeld voor mensen die willen starten vanuit een uitkeringssituatie. Geldt dit niet voor u dan kunt u deelnemen vanaf 3 oktober.

De bijeenkomsten worden op verschillende locaties in de regio gehouden en zijn gratis toegankelijk, maar wel geldt een maximum aantal personen per avond. Hebt u een bedrijf of gaat u binnenkort starten in Noordoost Fryslan en hebt u interesse: meld u dan aan!

Vul uw contactgegevens in en kruis hieronder aan welke avond(en) u wilt bezoeken en bevestig uw aanmelding. Let op: als u een keuze ongedaan wilt maken, dan moet u de pagina even vernieuwen. De contactgegevens moet u dan (helaas) opnieuw invullen.

Elke avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Voor aanvang krijgt u nog een bericht met nadere informatie over de locatie en het programma. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ilona Boekhorst van de gemeente Achtkarspelen: i.boekhorst@achtkarspelen.nl
of via telefoonnummer 140511 (zonder netnummer). Zie voor meer informatie ook: dwaande met je bedrijf

Aanmelden Dwaande met je bedrijf 2017