Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Visie Recreatie Toerisme Slotbijeenkomst

Slotbijeenkomst 

Visie Recreatie en Toerisme Noordoost Fryslan

Datum: maandag 25 maart: 19.30 uur - 22.00 uur 
Locatie: MFC De Tredder in Westergeest
Adres: Eelke Meinertswei 33, 9295 KC Westergeest

Aanmelden: zie formulier onder aan de pagina

Toelichting

De samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân en het RMT zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opstellen van een gezamenlijke visie op recreatie en toerisme voor de gehele regio. Velen van u (ondernemers, raadsleden, dorpsraden, organisaties en andere betrokkenen) hebben hun inbreng geleverd in het proces, waarvoor dank! Graag koppelen we aan u terug hoe we al deze input een plek willen geven in de visie, en natuurlijk horen we dan graag van u wat u van de conceptvisie vindt!

De vrijetijdssector is een belangrijke sector voor Noordoost Fryslân. Een sector die voor investeringen en werkgelegenheid kan zorgen, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit van ons gebied. Daarom hebben de samenwerkende gemeenten in de regio besloten een visie op recreatie en toerisme te ontwikkelen. Om met elkaar te werken aan een samenhangend beleid voor recreatie en toerisme, met aandacht voor economie en woon- en leefomgeving.

Aanmelden 25 maart 2019 bijeenkomst visie

Graag de namen van de personen die komen invullen.