Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Huisvesting

U zult waarschijnlijk ook een ruimte nodig hebben om uw bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren of misschien alleen voor opslag van materialen. De uitvoering van uw bedrijf kan aan huis of u kunt een pand huren of kopen.

Per type onderneming is het verschillend wat voor u belangrijke locatiecriteria zijn. Is een hoge passantenstroom van belang? Of zit u juist liever op een B-locatie? Hecht u veel waarde aan een goede bereikbaarheid of goede parkeervoorzieningen etcetera. Daarnaast zult u na moeten denken over eisen die u stelt aan de ruimte, de oppervlakte van het perceel of gebouw, het bestemmingsplan en eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Voor vragen over beschikbare bedrijfsruimten in uw gemeente en over vergunningen en eisen kunt u contact opnemen met de Accountmanager Bedrijven van de gemeente waar u zich wilt vestigen of u kunt een lokale makelaar raadplegen.