Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Informatie 'Dwaande met je bedrijf' 2018

Dwaande met je bedrijf


De cyclus "Dwaande met je bedrijf" bestaat uit 8 modules waarbij je o.a. inzicht krijgt in je sterke en zwakke kanten, de belangrijkste wetten en regels, effectieve marketing, financiën en belastingen. Aan het einde van de cyclus kun je de eerdere avonden in de praktijk brengen door te werken aan een ondernemersplan.

Facebookpagina

Om elkaar ook digitaal te ontmoeten is er een Facebookpagina opgesteld. Deze pagina wordt actief gebruikt om ervaringen en informatie uit te wisselen. Kijk ook op www.facebook.com/dwaandemetjebedrijf

Kennismaken

Het is mogelijk om de gehele cyclus te volgen, maar je kunt ook afhankelijk van het onderwerp één of enkele bijeenkomsten kiezen. Uit de voorgaande edities is gebleken dat het netwerken tijdens deze cyclus als zeer nuttig en belangrijk wordt ervaren. Hier is dan ook ruim de gelegenheid voor. Deelname is gratis.

Overzicht 2018

Onderstaande data en onderwerpen staan gepland. (onder voorbehoud). Locaties volgen te zijner tijd.

25 september 19.30 uur       Starten vanuit een uitkering                     
2 oktober 19.30 uur               Ondernemersvaardigheden                      
9 oktober 19.30 uur               Belastingen                                                     
16 oktober 19.30 uur             Marketing                                                        
30 oktober 19.30 uur             Wet- en regelgeving                                     
6 november 19.30 uur           Social media                                                   
13 november 19.30 uur         Boekhouden / verzekeren / financieren    
20 november 19.30 uur         Ondernemersplan schrijven                      

Nadere informatie over de avonden

Starten vanuit een uitkering

Veel mensen starten, soms uit nood geboren, vanuit een uitkeringssituatie een bedrijf of worden ZZP-er. Bij het beginnen van een bedrijf komt echter een hoop kijken en tijdens het eerste deel van deze avond zal hier iets over verteld worden. In het tweede deel van de avond wordt ingegaan op de specifieke mogelijkheden die er zijn om vanuit een uitkering te beginnen (uitkering UWV of bijstandsuitkering gemeente). Er is voor gekozen om deze avond als eerste te organiseren, zodat bezoekers op basis van deze avond kunnen bepalen of deelname aan de cyclus voor hen ook zinvol is.

Ondernemersvaardigheden: sterke en zwakke punten

Op deze avond kunnen de aanwezigen inzicht krijgen wat het betekent om een onderneming te starten. Waar krijgen ondernemers allemaal mee te maken? Welke vaardigheden moeten ze hebben? Zijn de aanwezigen ondernemers in hart en nieren? Of zijn er vaardigheden die nog ontbreken. En wat is de drijfveer om ondernemer te worden? Op deze avond is er ook de mogelijkheid om uitgebreid met elkaar kennis te maken. In een voorstelronde krijgt iedereen de kans om zijn of haar verhaal en achtergrond te vertellen.

Alles over belastingen

Op deze avond krijgen deelnemers inzicht in alle aspecten van de omzetbelasting en inkomstenbelasting. Daarnaast komen ze te weten welke aftrekposten voor hen als (startende) ondernemer van belang zijn. Natuurlijk is er op deze avond voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de Belastingdienst.

Marketing en media

Tijdens deze avond krijgen de deelnemers een training in Marketing. Wat willen de deelnemers precies verkopen, waar staat hun bedrijf voor? En hoe dragen ze dat vervolgens uit? Dat zijn vragen die op deze avond centraal staan. Door middel van aansprekende lokale voorbeelden wordt inzicht gegeven hoe een ondernemer kan werken aan klantenwerving, klantenbinding, branding en netwerken. Doe je dit op de traditionele manier of is  social media het juiste medium?

Boekhouden / verzekeren / financiën

Waarom moet een ondernemer een boekhouding bijhouden en hoe moet dat eigenlijk. En kan ik dat wel of moet ik hier hulp bij vragen. Dit zijn vragen die tijdens deze avond aan bod komen. Begrippen als bedrijfsadministratie, jaarrekening, exploitatie, balans krijgen door deze avond voor de deelnemers meer inhoud. Daarnaast wordt deze avond uitleg gegeven over financiering en verzekeringen. Welke verzekeringen zijn er en waar moet je om denken. Want wat als je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt? Zaken om als ondernemer goed bij stil te staan.

Wet- en regelgeving

Ondernemers krijgen te maken met diverse wet- en regelgeving. Deze avond bestaat uit twee onderdelen. Als eerste de gemeentelijke wet- en regelgeving. Want mag je op je huidige locatie een bedrijf uitoefenen en hoe kom je daar achter? Wanneer moet je een omgevingsvergunning aanvragen en hoe moet dat? Als tweede onderdeel zal de landelijke wet- en regelgeving voor ondernemers worden besproken.

Social media in bedrijf

Tijdens deze bijeenkomst wordt met name gekeken naar Facebook en Linkedin, maar ook Twitter komt aan bod. Hoe kunnen social media ingezet worden als promotie en om klanten te werven voor een bedrijf. De aanwezigen krijgen feedback op hun eigen pagina. Daarnaast worden tips gegeven en de do's en don'ts besproken.

Ondernemersplan schrijven

In de voorgaande avonden is er veel informatie ontvangen over het starten van een onderneming. Dit komt de laatste avond allemaal weer aan de orde. Tijdens deze afsluitende workshop gaan de deelnemers verder met het maken van een ondernemingsplan. De meest essentiële onderwerpen zoals identiteit, businessmodellen en financiën worden behandeld, en via praktijkvoorbeelden en handvaten gaan de deelnemers zelf aan de slag.