Logo Noordoost Fryslân echt mooi
Logo Dwaande
Ondernemen

Informatie startersavonden "Dwaande met je bedrijf"

Waar gaan de startersavonden over?

De reeks startersavonden bestaat uit 7 modules waarbij je o.a. leert welke ondernemersvaardigheden je nodig hebt en welke wetten en regels belangrijk zijn. Ook is er een avond over marketing en uiteraard is er ruim aandacht voor financiën en belastingen. Aan het einde van de cyclus kun je de eerdere avonden in de praktijk brengen door te werken aan een ondernemersplan en organiseren we een terugkomavond waarin je kunt netwerken en leren van elkaar.

Kennismaken

Het is mogelijk om de gehele cyclus te volgen, maar je kunt ook afhankelijk van het onderwerp één of enkele bijeenkomsten kiezen. Uit de voorgaande edities is gebleken dat het netwerken tijdens deze cyclus als zeer nuttig en belangrijk wordt ervaren. Hier is dan ook ruim de gelegenheid voor. Deelname is gratis.

Planning 2020 najaar (volgt)

september  Ondernemersvaardigheden                      
oktober   Belastingen                                                     
oktober  Juridische adviezen                                                 
oktober  Marketing en media                                                   
november  Boekhouden / verzekeren / financieren

november Ondernemersplan schrijven    
Terugkomavond - netwerkbijeenkomst      
 

Meer inhoudelijke informatie over de avonden

 

Ondernemersvaardigheden: sterke en zwakke punten

Wat betekent het om een onderneming te starten? Waar krijg je als ondernemer allemaal mee te maken? Welke vaardigheden moet je hebben? Zijn de aanwezigen ondernemers in hart en nieren? Of zijn er vaardigheden die nog ontbreken. En wat is de drijfveer om ondernemer te worden? Op deze avond is er ook de mogelijkheid om uitgebreid met elkaar kennis te maken. In een voorstelronde krijgt iedereen de kans om zijn of haar verhaal en achtergrond te vertellen.

Presentatie Ondernemersvaardigheden 30 september 2019

Alles over belastingen

Belastingen; iedere ondernemer krijgt ermee te maken! Deze workshop is bedoeld om inzicht te krijgen in alle aspecten van de omzetbelasting en inkomstenbelasting. Daarnaast leer je welke aftrekposten voor een (startende) ondernemer van belang zijn. Natuurlijk is er op deze avond voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen aan de Belastingdienst.

Presentatie Belastingen, een goede start 2019

Marketing en media

Goede marketing is een must voor iedere ondernemer maar hoe pak je dat aan? Wat wil je precies verkopen en waar staat je bedrijf voor?  Hoe draag je die boodschap vervolgens uit? Dat zijn vragen die op deze avond centraal staan. Door middel van aansprekende lokale voorbeelden wordt inzicht gegeven hoe een ondernemer kan werken aan klantenwerving, klantenbinding, branding en netwerken.

Presentatie Marketing en Media

Juridische adviezen

Als ondernemer krijg je te maken met diverse wet- en regelgeving. De avond bestaat uit twee delen. Als eerste de gemeentelijke wet- en regelgeving. Mag je bijvoorbeeld op je gewenste locatie een bedrijf uitoefenen en hoe kom je daar achter? Wanneer moet je een omgevingsvergunning aanvragen en hoe moet dat? Als tweede onderdeel zal de landelijke wet- en regelgeving voor ondernemers worden besproken waaronder algemene voorwaarden en arbeidsrecht.

Presentatie Algemene Voorwaarden 14 oktober 2019

Boekhouden / verzekeren / financieren

Waarom moet een ondernemer een boekhouding bijhouden en hoe doe je dat? Kan ik dat allemaal zelf of moet ik hier hulp bij vragen? Begrippen als bedrijfsadministratie, jaarrekening, exploitatie, balans komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt deze avond uitleg gegeven over financiering en verzekeringen. Welke verzekeringen zijn er en waar moet je om denken. Want wat als je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt? Zaken om als ondernemer goed bij stil te staan.

Presentatie boekhouden 4 november 2019

Presentatie financieringen 4 november 2019

Ondernemersplan schrijven

In de voorgaande avonden is er veel informatie ontvangen over het starten van een onderneming. Dit komt de laatste avond allemaal weer aan de orde. Tijdens deze afsluitende workshop gaan de deelnemers verder met het maken van een ondernemingsplan. De meest essentiële onderwerpen zoals identiteit, businessmodellen en financiën worden behandeld, en via praktijkvoorbeelden en handvaten gaan de deelnemers zelf aan de slag.

Ben je enthousiast geworden, meld je dan aan via onderstaand formulier: